Theses 

Reklama na umění, umění v reklamě – Bc. Pavlína Fiala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Bc. Pavlína Fiala

Diplomová práce

Reklama na umění, umění v reklamě

Advertising on art, art in advertising

Anotace: Tato práce přibližuje vztah mezi uměním a reklamou. Popisuje, jakým způsobem se reklama a umění propojují. Na příkladech se snaží poukázat na rozdíly mezi originálem a výsledným artvertisingem. Dále se snaží vypátrat veškeré důvody použití umění v reklamě. V poslední části diplomové práce je teoretický text převeden do praxe. Praxe je uskutečněna na střední škole s žáky prvních ročníků. Nedílnou součástí praktické části je kreativní příručka, která je vytvořena ve spolupráci s žáky OAHS Třebíč.

Abstract: This work illustrates the relationship between art and advertising. It describes how advertising and art are interconnected. In the examples, they try to point out the differences between the original and the resulting artvertising. It also tries to find out all the reasons for using art in advertising. In the last part of the diploma thesis, the theoretical text is put into practice. The practice is carried out in high school with pupils of first year. An integral part of the practical part is a creative guide that is created in cooperation with OAHS Třebíč pupils

Klíčová slova: Reklama, umění, artvertising, komerční umění, plakát, guerilla marketing, marketing umění, etika, plagiát, propagace, advertising, art, comercial art, poster, art marketing, ethics, plagiarism, promotion

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Ovčáčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 05:50, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz