Bc. Ivo MACEK

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firmy Baťa do roku 1945 a její aplikace v současných podmínkách firmy Baťa a. s.

Corporate social responsibility of Bata company up to 1945 and its application in the current conditions at the Bata a. s.
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se v rešeršní části zaobírá rozborem konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) z pohledu několika českých i zahraničních autorů, dále jeho historií, postavením v kontextu Evropské unie a způsoby jeho měření. V praktické části je detailněji řešeno podnikání společnosti Baťa do roku 1945 a na závěr porovnáno v kontextu dnešního pojetí společenské odpovědnosti. Dále je …více
Abstract:
The literature retrieval of this diploma thesis is about detail study of corporate social responsibility (CSR) concept and its position in history and in the European Union. Corporate social responsibility activities of Baťa company up to 1945 are dealing in practical part of the thesis. The end is dedicated to detail study of CSR activities in today´s Baťa Inc.. The results are used for creating a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2010
Identifikátor: 15335

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Lucie Tomancová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACEK, Ivo. Společenská odpovědnost firmy Baťa do roku 1945 a její aplikace v současných podmínkách firmy Baťa a. s. . Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 08. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing