Bc. Jan Červený, DiS.

Diplomová práce

Integrovaný záchranný systém a řešení mimořádných událostí

Integrated rescue system and emergency management
Anotace:
Moje práce se zabývá strukturou integrovaného záchranného systému, pojmem co integrovaný záchranný systém je. Ve své práci budu rozebírat jednotlivé složky IZS a jejich náplň práce. Ve své praktické části se budu zabývat analýzou a rozborem velkých mimořádných událostí z hlediska ekonomiky, materiální pomoci a řešení dané mimořádné události.
Abstract:
My work deals with the structure of the integrated rescue system, the concept of what the integrated rescue system is. In my work I will discuss the different components of the IZS and their content of the work. Nn my practical part I will deal with the analysis and analysis of major emergencies in terms of the economy, material assistance and the handling of the emergency.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. František Dědičík, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní