Bc. Petra Šašková

Bakalářská práce

Problematika bydlení seniorů v domech s pečovatelskou službou

The Issues of Seniors Living in Nursing Homes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala problematikou bydlení seniorů v domech s pečovatelskou službou. Zkoumala především důvody, které vedou seniory k přestěhování do těchto domů zvláštního určení, dále také jejich spokojenost s tímto druhem bydlení a pokusila se zmapovat, jaké služby senioři nejčastěji využívají. Vycházela jak z teoretických, tak praktických poznatků v dané oblasti. Hlavním cílem bakalářské …více
Abstract:
The Bachelor's thesis was concerned with the issues of housing for seniors in the homes with the nursing service. It examined especially the reasons, which lead the seniors to move to these homes of special determination further also their satisfaction with this sort of housing and it tried to map the most used services by seniors. It worked on both the theoretical and the practical findings in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šašková, Petra. Problematika bydlení seniorů v domech s pečovatelskou službou. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN