Bc. Sára DVOŘÁKOVÁ

Master's thesis

Hodnocení zdravotních rizik vybraných faktorů pracovního prostředí a pracovnělékařských služeb v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů

Health Risk Assessment of Selected Factors of Working Environment and Occupational Health Services in the Field of Recycling and Processing of Secondary Raw Materials and Waste
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje hodnocení zdravotních rizik vybraných faktorů pracovního prostředí a pracovnělékařských služeb v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů. Cílem práce je zmapovat firmy zabývající se recyklací a zpracováním druhotných surovin a odpadů na území Jihočeského kraje, zjistit rizikové faktory spojené s touto prací a určit, do jaké kategorie práce jsou pracovníci …more
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of health risks of chosen factors in the work environment and medical services in the recycling and secondary raw materials and waste processing field. The goal of the thesis is to chart companies which handle recycling and secondary raw materials and waste processing in the South Bohemian Region, to find out the risk factors that go in hand with this work and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Radmila Řepová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DVOŘÁKOVÁ, Sára. Hodnocení zdravotních rizik vybraných faktorů pracovního prostředí a pracovnělékařských služeb v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses tc3wve tc3wve/2
15/8/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
15/8/2017
Bulánová, L.
16/8/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.