Bc. Vít Bielka

Bakalářská práce

Nízké lanové překážky a jejich využití v různých typech vzdělávacích zařízení a institucí pro děti a mládež

Low rope exercices and its application in different types of education institutions for children and youth
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možností využití nízkých lanových překážek v programu zaměřeném na děti a mládež. V první části jsou popsány nízké lanové překážky, jejich stavba, historie a struktura programu. V druhé části jsou shrnuty poznatky o zážitkové pedagogice. Třetí část řeší otázku využití nízkých lanových překážek s ohledem na různé věkové skupiny. Závěrečná část obsahuje zásobník nízkých …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with possibilities of use of low rope exercises in a program for children and youth. The first chapter desribes the low rope exercises, their building, history and the structure of a low rope exercises program. The knowledge of experiential learning is summerized in the second chapter. The fird chapter addresses the issue of using the low rope exercises with regard to different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Došla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií