Markéta STAŇKOVÁ

Bachelor's thesis

Description and Comparison of Alternative Methods of Teaching English

Description and Comparison of Alternative Methods of Teaching English
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to investigate and describe the alternative methods of teaching English and to provide a comparison of the similarities and differences of the selected alternative methods based on several criteria. The subjects of this study are the Callan Method, the Nepustil?s Method, and Helen Doron Early English. These methods are employed plentifully in teaching foreign languages …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat a popsat alternativní metody výuky anglického jazyka a srovnat podobnosti a odlišnosti vybraných metod na základě několika kritérií. Předmětem práce je Callanova metoda, Nepustilova metoda a metoda Helen Doron Early English. Tyto metody jsou hojně využívány při výuce cizího jazyka v jazykových školách a agenturách po celé České republice. Informace pro bakalářskou …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 6. 2012
Accessible from:: 5. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STAŇKOVÁ, Markéta. Description and Comparison of Alternative Methods of Teaching English. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta