Mgr. Adéla Sedláčková

Diplomová práce

Identita a některé aspekty rodinného prostředí u žen s mentální anorexií

Identity and some aspects of family background in women with anorexia nervosa
Anotace:
Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá identitou žen s mentální anorexií. Naším cílem bylo zjistit, zda mentální anorektičky v pásmu mladé dospělosti mají status dosažené identity; zda existuje rozdíl mezi ženami s MA a kontrolní skupinou ve stylu převažující identity, popř. jaký styl identity u MA převažuje. Zaměřili jsme se také na rodinné prostředí anorektiček a jejich subjektivní vnímání …více
Abstract:
The presented master thesis focuses on the identity of women with anorexia nervosa. Our goal was to find out whether women with anorexia nervosa have the status of reached identity; whether there is a difference between women with anorexia nervosa and a control group in prevailing style of identity and which style of identity is predominating by women of anorexia nervosa. We also focused on family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie