Ing. Miroslav Stejskal

Bachelor's thesis

Příloha k účetní závěrce - významná součást účetní závěrky

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - IMPORTANT PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá přílohou k účetní závěrce účetních jednotek v České republice. Teoretická část práce je zpracována metodou řízeného kompilátu a zabývá se všeobecným právním rámcem účetnictví, kvalitativními požadavky na informace v účetních výkazech a v neposlední řadě účetními zásadami a předpoklady. V práci jsou popsány jednotlivé účetní výkazy, výroční zpráva a povinnost jejich zveřejnění …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with notes to the financial statement of the Czech Republic. The theoretical part is processed as controlled compilatory and deals with general legal framework of accounting, qualitative requirements for information in the financial statements and accounting principles and assumptions. The thesis describes the individual financial statements, annual report and duty of their …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses thi73e thi73e/2
5. 5. 2016
Složky
Soubory
Švejdar, L.
5. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.