Karolína ŠVAJDOVÁ

Bakalářská práce

Míra podpory a pomoci poskytovaná klientům domova pro seniory

The scope of support and assistance provided towards rest home clients
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám mírou podpory a pomoci klientům domova pro seniory. Teoretickou část tvoří popis cílové skupiny seniorů a pobytových zařízení, která v současné době mohou využít a definování pojmů podpora a pomoc či kvalita života. V nejobsáhlejší části teorie se zabývám potřebami seniorů na různých úrovních a zdroji podpory a pomoci, které má senior možnost využít. V praktické části …více
Abstract:
The intension of a bachelor theses is to focus on a range of support to and help for a rest home clients. Theoretical part consists of a description of the target group of seniors and accomodation facilities that they can currently use, and a definition of a support, a help or a quality of life. The most comprehensive part of a theoretical chapter examines the various levels of a seniors needs and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dana Rojková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVAJDOVÁ, Karolína. Míra podpory a pomoci poskytovaná klientům domova pro seniory. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií