Martin Duda

Bakalářská práce

Strategická analýza společnosti WARHORSE STUDIOS, s.r.o.

Strategic analysis of WARHORSE STUDIOS, s.r.o.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je definovat základní metody, které slouží k tvorbě podnikové strategie, a následně aplikovat zmíněné metody na reálný podnik. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů potřebných k pochopení daného tématu a následně na jednotlivé metody a analýzy spojené s externí a interní analýzou podniku: analýzu …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to define basic methods, which are used for the creation of a business analysis and to apply these methods to a real business. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on an explanation of basic concepts required for the understanding of a given topic and afterwards on individual methods and analyses connected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 10. 2016
  • Vedoucí: Petr Boukal
  • Oponent: Josef Krause

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52736

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management