Mgr. Pavel Brázda, Ph.D.

Doctoral thesis

Recruitment of transcriptional elongation factor Spt6 to C-terminal domain of RNA polymerase II

Recruitment of transcriptional elongation factor Spt6 to C-terminal domain of RNA polymerase II
Abstract:
RNA polymerásy jsou zodpovědné za časově a místně kontrolovanou produkci různých typů RNA. RNA polymerása II (RNApol II) odpovídá za syntézu hlavně protein-kódujících RNA (mRNA). Strukturní prvky uvnitř tohoto enzymu zajišťují inkorporaci správného nukleotidu a řeší transkripční obtíže během probíhající mRNA syntézy. Transkripce a následné ko-transkripční úpravy jsou řízeny C-terminálmí doménou (CTD …more
Abstract:
RNA polymerases are responsible for the production of various RNAs in a time- and space-controlled manner. RNA polymerase II (RNApol II) is responsible for production of mainly protein- coding RNAs (mRNAs). Structural elements within the enzyme ensure addition of correct nucleotide and deal with transcription difficulties during on-going mRNA synthesis. Transcription and subsequent co-transcritional …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 9. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Libor Krásný, PhD., RNDr. Zdeněk Paris, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta