Anna BERGEROVÁ

Bakalářská práce

Digitální gramotnost studentů programu Sociální politika a sociální práce FSE UJEP

Digital Literacy of Students of the Program Social Policy and Social Work FSE UJEP
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou digitální gramotnosti a jejího rozvoje u budoucích sociálních pracovníků, konkrétně u studentů programu Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně. Jako cíl jsem si vytyčila zjistit u této cílové skupiny hodnocení vlastní digitální gramotnosti i toho, jak je rozvíjena v rámci aktuálního studia.
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the issue of digital literky and its development among future social workers, specifically among student sof the Social Policy and Social Work program at the Faculty of Social Economics of the University of J. E. Purkyně. The goal of this thesis is to determine the self-assessment of this target group´s own digital literacy, and its development during the period of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERGEROVÁ, Anna. Digitální gramotnost studentů programu Sociální politika a sociální práce FSE UJEP. Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce