Bc. Jaromír Sýkora

Master's thesis

Současná ekonomická krize a stát blahobytu

Current Economic Crisis and Welfare State
Abstract:
Diplomová práce „Současná ekonomická krize a stát blahobytu“ se zabývá dopady globalizace na sociální systémy jednotlivých typů státu blahobytu dle Esping-Andersenovy typologie se zaměřením na období hospodářské krize se zvláštní pozorností věnovanou tomu, zda dochází ke konvergenci jednotlivých sociálních systémů. První část je zaměřena na popis a historický vývoj státu blahobytu, jeho typologie a …more
Abstract:
Thesis "Current Economic Crisis and Welfare State" examines the impact of globalization on social systems of different types of welfare states according to Esping-Andersen's typology, focusing on the economic crisis, with particular attention to whether there is a convergence of social systems. The first part focuses on the description and historical development of the welfare state, its typology and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2011
  • Supervisor: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta