Bc. Jaromír Sýkora

Diplomová práce

Současná ekonomická krize a stát blahobytu

Current Economic Crisis and Welfare State
Anotace:
Diplomová práce „Současná ekonomická krize a stát blahobytu“ se zabývá dopady globalizace na sociální systémy jednotlivých typů státu blahobytu dle Esping-Andersenovy typologie se zaměřením na období hospodářské krize se zvláštní pozorností věnovanou tomu, zda dochází ke konvergenci jednotlivých sociálních systémů. První část je zaměřena na popis a historický vývoj státu blahobytu, jeho typologie a …více
Abstract:
Thesis "Current Economic Crisis and Welfare State" examines the impact of globalization on social systems of different types of welfare states according to Esping-Andersen's typology, focusing on the economic crisis, with particular attention to whether there is a convergence of social systems. The first part focuses on the description and historical development of the welfare state, its typology and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta