Radek Bažant

Diplomová práce

Zdroje financování systému nakládání s komunálním odpadem

Financing of the municipal waste management system
Anotace:
V popředí zájmu této diplomové práce je poplatek za svoz komunálního odpadu ve vybraných obcích a zkoumání jeho vlivu na rozpočet obce. Cílem práce je charakterizovat přístupy k financování nakládání s komunálním odpadem v České republice a navrhnout doporučení ke zlepšení systému v dané oblasti a zhodnotit systém stanovení a výběru místního poplatku za komunální odpad v obcích Nový Bydžov a Nymburk …více
Abstract:
At the forefront of this diploma thesis is the fee for the collection of municipal waste in selected municipalities and the examination of its influence on the municipal budget. The aim of the thesis is to characterize approaches to municipal waste management financing in the Czech Republic and to propose recommendations for improvement of the system in the given area and to evaluate the system of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2019
  • Vedoucí: Lucie Sedmihradská
  • Oponent: Ivana Tománková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75653