Martin HUŇADY

Bakalářská práce

Politický marketing strany ANO

Political marketing party ANO
Anotace:
Hlavním cílem předložené bakalářské práce je poskytnout analýzu politického marketingu hnutí ANO. Důraz je kladen hlavně na předvolební kampaň, která probíhala v roce 2013. Část práce, která se věnuje předvolební kampani je z hlediska přehlednosti rozdělena do několika částí, a to na sociální sítě a online marketing, kontaktní kampaň, outdoorovou kampaň a na jiné formy kampaně. Práce zároveň popisuje …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to provide an analysis of political marketing of ANO. The emphasis is placed primarily on the election campaign, which took place in 2013. The part of the work, which is focused on the election campaign in terms of clarity is divided into several parts, which are the social networking and online marketing, contact campaign, outdoor campaign and other forms of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUŇADY, Martin. Politický marketing strany ANO. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie