Mgr. Helena Sulková

Diplomová práce

Postoje a strategie dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let

Attitudes and Strategies of Long-term Unemployed People over 50
Anotace:
Anotace Autor: Bc. Helena Sulková Název práce: Postoje a strategie dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let Počet slov základního textu: 21 833 Klíčová slova: osoby 50+, trh práce, dlouhodobá nezaměstnanost, handicapy na pracovním trhu, segmentace trhu práce, marginalizace na pracovním trhu, postoje, strategie Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem dlouhodobé nezaměstnanosti osob nad 50 let …více
Abstract:
Annotation Author: Bc. Helena Sulková Title of the diploma thesis: Attitudes and Strategies of Long-term Unemployed People over 50 Number of words of the basic text: 21 833 Key words: people 50+, labour market, long-term unemployment, handicaps on the labour market, labour market segmentation, marginalization in the labour market, attitudes, strategies This diploma thesis deals with the problem of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií