Mgr. Kateřina Prokešová

Bakalářská práce

Kvalitativní výzkum poruch příjmu potravy

Qualitative research on eating disorders
Anotace:
Bakalářská práce „Kvalitativní výzkum poruch příjmu potravy“ se zabývá jednotlivými typy poruch příjmu potravy, jejich objasněním a terapií. Popisuje projevy jednotlivých onemocnění a upozorňuje na zdravotní důsledky. Seznamuje s kazuistikami dívek, které některou z poruch trpěly. Snaží se zjistit, co dotazované vidí jako primární etiologii.
Abstract:
The bachelor’s thesis “Qualitative Research on Eating Disorders” deals with the different types of eating disorders, their explanations, the health consequences ,and therapy to cure such disorders. Each eating disorder is represented by someone who has suffered from one, and each subject is interviewed to see what the primary cause was for their eating disorders.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy