Bc. František Jiřinec

Bakalářská práce

Vady právních úkonů

Defects of Legal Actions
Anotace:
Práce zahrnuje základní otázky právních úkonů jak hmotně právních tak i procesně právních, zahrnuje otázky související s vůlí, projevu vůle. Popisuje rozdělení právních úkonů dle obsahu, předmětu a druhu, podle současné právní úpravy. Popisuje možné následky vad v projevu vůle a vůle samotné. V rámci rozboru vad právních úkonů poukazuje na velký význam bezvadného provádění právních úkonů. Ukazuje rozdíl …více
Abstract:
Work turned in Fundamentals question of legal acts both substantive and procedura law, including issues related to wils, declarations of intent. Describes the distribution of legal actions by kontent, subjekt and according to current legislation. Describes the possible consequences of defects in the expression of the will and the will itself. The analysis of defects acts highlight the great importace …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ondřej Kuchař
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře