Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, Ph.D.

Doctoral thesis

New methods for assessment of the atmospheric levels of persistent organic pollutants

New methods for assessment of the atmospheric levels of persistent organic pollutants
Abstract:
Od přelomového roku 2001, kdy došlo ke schválení zásadního dokumentu týkajícího se ochrany životního prostředí před persistentními organickými polutanty (POPs) – Stockholmské úmluvy, uplynulo letos již 16 let. Během tohoto období plného překotného vývoje docházelo k představování nových metod vzorkování prostředí, jejich přejímání a nahrazování tak, jak se vyvíjela úroveň poznání v této oblasti. V …more
Abstract:
Since the adoption of the Stockholm Convention in 2001, 16 years have already passed. The Stockholm Convention is the fundamental document regarding protection of the environment and human health from persistent organic pollutants (POPs). During this period, the environmental sciences have further developed; new methods of environmental sampling have been introduced, utilized and applied in line with …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 11. 2017
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Reader: Jozef Pacyna, Ph.D., D.Sc., Marta Venier, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta