Bc. Jana Dubová

Bakalářská práce

Knižní tvorba Jana Rambouska ve 20. letech 20. století

Print work of Jan Rambousek in the 20ies of the 20th century
Anotace:
Počátek 20. století je pro umění české knihy ve znamení obrody. Vedle dekorativního a symbolistního přístupu, se k její výzdobě ve 20. letech 20. století začíná vyjadřovat obsahovou ilustrací i Jan Rambousek. Tato práce Rambouskovu knižní tvorbu ve vymezeném období dvacátých let nejen systematizuje, ale pomocí jednotlivých děl charakterizuje způsob jeho tvorby a výrazové prostředky, upozorňuje na proměny …více
Abstract:
During the early twentieth century renewal was a characteristic theme in the art of the Czech book. Apart from the decorative and symbolist approach, in the 1920s, Jan Rambousek as well begins to reflect on the book arrangement by means of the content illustration. This thesis not only systematizes Jan Rambousek‘s print work of the limited period of the 20s, but using the particular works also characterizes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta