Bc. Markéta Dlouhá

Master's thesis

Segmentace trhu a analýza chování zákazníků jako předpoklad úspěšného umístění produktu konkrétního podnikatelského subjektu

Market segmentation and analysis of customer behaviour as presumption prosperous positioning of products concrete entrepreneurial subject
Anotácia:
Tato diplomová práce v teoretické části poukazuje na důležitost funkce segmentace, která firmě dokáže nejen ušetřit finanční prostředky a čas, ale také pomáhá získat důležitou konkurenční výhodu na trhu, jakou je přizpůsobení produktu požadavkům, přáním a očekáváním zákazníků. Zabývá se také teorií nákupního chování a rozhodování zákazníků. V praktické části se zabývá vlastnostmi konkrétního produktu …viac
Abstract:
This thesis has a theoretical view of the importance of segmentation features that the company can not only save money and time but also help to gain a competitive advantage in the marketplace. The practical part will address the particular product, its proximity, analysis, research and subsequent commercialization. In conclusion the analysis results will be evaluated and the research and compilation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Mgr. Evžen Staněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní