Jan HRON

Master's thesis

Marketingová strategie neziskové organizace Diakonie ČCE

The marketing strategy of non-profit organisation Diakonie ČCE
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu současné marketingové strategie chráněného pracoviště čajovny Hóra, společně se zaměřením na zkvalitnění a rozšíření svých služeb, vedoucí ke zvýšení návštěvnosti tohoto zařízení. Podkladem pro rozhodování je aplikace základních marketingových nástrojů a dotazníkové šetření, které bude probíhat na zákaznících přímo v prostorách čajovny i široké veřejnosti v Litoměřicích …viac
Abstract:
The thesis is focused on an analysis of contemporary marketing strategy of sheltered workplace tearoom "Hóra" with a focus on the improving and the expansion of its services, leading to an increase in attendance of this place. The basis for a decision is built by the application of basic marketing tools and a survey, which will be performed on the customer´s directly in the tearoom and on the general …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2017
  • Vedúci: Ing. Michaela Jánská, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRON, Jan. Marketingová strategie neziskové organizace Diakonie ČCE. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Administration and Management