Bc. Jan ČOUKA

Diplomová práce

Vývoj krajiny v dobývacím prostoru Dolu František od poloviny 19. století do současnosti

The landscape development in the mining area of František's Mine from half of the 19th century till present
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem krajiny v dobývacím prostoru Horní Suchá, od poloviny 19. století do současnosti. Vývoj krajiny byl v zájmovém území analyzován pomocí metod dálkového průzkum Země a geografických informačních systémů. Konkrétně byla využita metodika vizuální fotointerpretace za účelem zjištění krajinného pokryvu, který byl vektorizován podle kategorizace CORINE Land Cover. Hlavním …více
Abstract:
This diploma thesis concerns with landscape development in Horní Suchá mining area from half of the 19th century till present. The landscape development was analysed by using methods of remote sensing and geographical information systems. Namely, methodology of visual photointerpretation for finding land cover was used, which was vectorized by categorization of CORINE Land Cover. Therefore the main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČOUKA, Jan. Vývoj krajiny v dobývacím prostoru Dolu František od poloviny 19. století do současnosti. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta