Martina HOLCMANOVÁ

Diplomová práce

Prostředky odborného stylu (srovnávací rusko-český aspekt)

Methods and Tools of Scientific Writing (Comparative Russian-Czech Aspect)
Anotace:
Cílem diplomové práce s názvem "Prostředky odborného stylu (srovnávací rusko-český aspekt)" bude podat ucelený obraz o odborném stylu jak v ruském, tak v českém prostředí. V teoretické části se budeme věnovat funkčním stylům, základní charakteristice jednotlivých stylů, zejména pak odbornému funkčnímu stylu, kde popíšeme vývoj v ruských i českých zemích, jeho základní charakteristiku a funkce. Další …více
Abstract:
The aim of the thesis entitled "Methods and Tool of Scientific Writing (Comparative Russian-Czech Aspect)" is to provide a comprehensive model of scientific style in both Russian and Czech environment. The theoretical part will be comprised of functional styles, the basic characteristics of individual styles, especially the scientific functional style, where we will describe the development in Russian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLCMANOVÁ, Martina. Prostředky odborného stylu (srovnávací rusko-český aspekt). Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta