Bc. Romana Bútová

Diplomová práce

Studium dlouhých nekódujících RNA u pacientů s multiformním glioblastomem

Study of long non-coding RNAs in glioblastoma multiforme patients
Abstract:
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant intracranial tumor with a survival median of 14,6 months after stated diagnosis. The reason of such an unfavourable prognosis is its very frequent resistance to conventional therapy and early disease reccurance. One of the most important gene expression regulators with key role in formation and progression of tumor disease, including GBM, are long …více
Abstract:
Multiformní glioblastom (GBM) je nejmalígnejší intrakraniální nádor s mediánem přežití 14,6 měsíců od stanovení diagnózy. Důvodem takto nepříznivé prognózy je jeho velmi často se vyskytující rezistence vůči konvenční terapii a včasná recidiva onemocnění. Jedním z významných regulátorů genové exprese s klíčovou rolí ve vzniku a progresi nádorových onemocnění, včetně GBM, jsou dlouhé nekódující RNA …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta