Bc. Marcela Topolová

Bachelor's thesis

Drogová kriminalita v České republice – vývoj a trendy

Drug criminality in the Czech Republic – Development and Trends
Abstract:
Bakalářská práce je věnována drogové problematice. Zabývá se druhy drog, fázemi závislostí a finančními problémy závislých osob. Kapitola právní aspekty je zaměřena na drogové trestné činy, které můžeme najít v trestního zákoníku. Velký důraz je v práci kladen na prevenci a léčbu drogově závislých osob. V kapitole, kde jsou rozebrány aktuální drogové trendy, jsou uvedeny výsledky zjištěného užívání …more
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with issues in the area of narcotic drugs and psychotropic substances (hereinafter only drugs). It looks into the types of drugs, drug addiction phases and consequent financial problems incurred to drug addicts. The Legal aspects chapter herein focuses on the drug-related crimes presented in the Criminal Code of the Czech Republic. This study puts stress mainly on prevention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Barbora Kosejková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní