Bc. Marcela Topolová

Bachelor's thesis

Drogová kriminalita v České republice – vývoj a trendy

Drug criminality in the Czech Republic – Development and Trends
Anotácia:
Bakalářská práce je věnována drogové problematice. Zabývá se druhy drog, fázemi závislostí a finančními problémy závislých osob. Kapitola právní aspekty je zaměřena na drogové trestné činy, které můžeme najít v trestního zákoníku. Velký důraz je v práci kladen na prevenci a léčbu drogově závislých osob. V kapitole, kde jsou rozebrány aktuální drogové trendy, jsou uvedeny výsledky zjištěného užívání …viac
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with issues in the area of narcotic drugs and psychotropic substances (hereinafter only drugs). It looks into the types of drugs, drug addiction phases and consequent financial problems incurred to drug addicts. The Legal aspects chapter herein focuses on the drug-related crimes presented in the Criminal Code of the Czech Republic. This study puts stress mainly on prevention …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Kosejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní