Theses 

Rodina a sociální opora. Typologie rodin pobírajících dávky státní sociální podpory na Třeboňsku. – Hana BEDNÁŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Hana BEDNÁŘOVÁ

Bachelor's thesis

Rodina a sociální opora. Typologie rodin pobírajících dávky státní sociální podpory na Třeboňsku.

Family and social security benefits. Typology of families receiving social security benefits in the region Třeboň.

Abstract: Bakalářská práce se věnuje tématu Rodina a sociální opora. V současné době by část rodin při plnění svých funkcí bez pomoci státu neobstála. Cílem práce bylo analyzovat a popsat charakteristiky rodin, které pobírají dávky státní sociální podpory a pokusit se vytvořit základní typologii těchto rodin z hlediska faktorů ovlivňujících nárok na tyto dávky. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které s rodinou, rodičovskou péčí a sociální oporou souvisejí (druhy, funkce, působení). Praktická část je věnována analýze úředních dokumentů jednotlivých příjemců dávek státní sociální podpory na Třeboňsku. Identifikované typy rodin jsou dále popsány prostřednictvím případové studie.

Abstract: This bachelor is work focuses on the topic of family and social support. Some families would not currently stand a fulfillment of their functions without the state´s help. This work´s aim was to analyse and describe characteristic features of the families that are on the dole and to form a basic typology of these families, taking into account the factors that influence the claim for social security benefits. In the theoretic part basic terms are defined, the terms that are related to family, parental care and social support (types, functions, coverage). The practical part is devoted to the analysis of Třeboň´s claimants´official documents. The identified types of families are described further in a case study.

Keywords: rodina, typy rodin, rodičovská péče, sociální opora, státní sociální podpora

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016
  • Accessible from:: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Olga Vaněčková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41804 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

BEDNÁŘOVÁ, Hana. Rodina a sociální opora. Typologie rodin pobírajících dávky státní sociální podpory na Třeboňsku.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/7/2019 06:58, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz