Bc. Tomáš Máčal

Bakalářská práce

Logo jako symbol současné západní civilizace

Logo As a Symbol of Contemporary Western Civilization
Anotace:
Bakalářská práce popisuje symbol jako jev prolínající se celým spektrem projevů lidské kultury. Na tento fenomén nahlíží z kulturně-antropologické perspektivy. Problematiku symbolu analyzuje v kontextu současné západní civilizace. Práce se zabývá historií symbolů. Dále předkládá významy symbolických figur. Práce vyhodnocuje obecné výklady konkrétních barev, tvarů, čísel a písma. Stejně vykládá i zvířecí …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the symbol as a phenomenon pervading the entire spectrum of manifestations of human culture. Thesis looks at this phenomenon from cultural-anthropological perspective. Thesis analyzes the symbol in the context of contemporary western civilization. The bachelor thesis deals with the history of symbols and presents the meanings of symbolic figures. Thesis evaluates the general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014
Zveřejnit od: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Máčal, Tomáš. Logo jako symbol současné západní civilizace. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / historie - humanitní studia