BcA. Lucie Prouzová

Master's thesis

Inspirace vysokoškolským divadlem s přesahem do vlastní praxe v amatérském divadle

Inspiration of univerzity theater and the interference to practice in amateur theater
Abstract:
Diplomová práce mapuje inscenační tvorbu a vývoj divadelního souboru Reverzní dveře a v porovnání s dalšími dvěma vysokoškolskými soubory (The Kinetic Theater, Théâtre de Franche-Comté) popisuje pilíře divadelního souboru, tvořícího postupy kolektivního autorského divadla. Cílem práce je konfrontovat vysokoškolské soubory se souborem venkovského amatérského divadla (Ochotnický divadelní spolek OCHOS …more
Abstract:
The thesis maps the creative process and progression of theater group Reversing door. The theater group Reversing door is compared with other theater groups (The Kinetic Theater, Théâtre de Franche-Comté) and this comparison is describes procedures of collective devising theater. The main object of this thesis is the confrontation of academic theater groups with rural amateurish theater (OCHOS Smiřice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: MgA. Kamila Konývková Kostřicová
  • Reader: Mgr. Magdaléna Lípová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/wdf2a/