Zbyněk Javorský

Bakalářská práce

Analýza současného stavu a návrh opatření pro zajištění vyšší bezpečnosti na přechodech pro chodce v Ústí nad Labem

Analysis of the Current Situation and Draft of Measures to Ensure Greater Safety for Pedestrian Crossings in Ústí nad Labem.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti chodců na silničních přechodech v Ústí nad Labem. Obsahuje stávající dopravní řešení a situaci v Ústí nad Labem a statistické údaje, vztahující se k tomuto tématu. Dále práce obsahuje výběr právních předpisů, zákonů a norem, se zaměřením zejména na konkrétní, popisovanou problematiku a oblast.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the issue of pedestrian safety at road crossings in Usti nad Labem. Contains current transport solutions and the situation in Ústí nad Labem and statistical data related to this topic. Further work includes a selection of legislation, codes and standards, with particular focus on the concrete problems and sphere described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Brožová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Javorský, Zbyněk. Analýza současného stavu a návrh opatření pro zajištění vyšší bezpečnosti na přechodech pro chodce v Ústí nad Labem. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera