Theses 

Hry a činnosti pro rozvoj komunikační schopnosti dětí mladšího školního věku – Mgr. Kateřina Jančíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kateřina Jančíková

Bakalářská práce

Hry a činnosti pro rozvoj komunikační schopnosti dětí mladšího školního věku

The Games and Activities for the Development of Communication Skills of Young School-Aged Children

Anotace: Tématem bakalářské práce je analýza možností rozvoje komunikačních schopností dětí mladšího školního věku prostřednictvím her a dalších činností. Jsou zde prezentované výsledky orientační diagnostiky grafomotoriky, smyslového vnímání a úrovně jazykových rovin vybraného vzorku dětí mladšího školního věku. Obsahem bakalářské práce je také popis her, které komunikační schopnosti dětí rozvíjí.

Abstract: Theme of this study is to analyze the possibility of development of communication skills of children younger than school age through games and other activities. There are presented results of a diagnostic graphomotoricssensory perception and language levels and planes of a sample of children younger than school age. The content of this thesis is also a description of the games that children develop communication skills.

Klíčová slova: Klíčová slova, komunikace, mladší školní věk, hry, rámcový vzdělávací program, jazykové roviny, vývoj osobnosti. Key words, communication, school age, games, general curriculum, langure levels, development of personality.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:51, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz