Kateřina Bělavová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Vzdělávání pěstounů a poručníků při výkonu náhradní rodinné péče

Anotace:
Cílem této absolventské práce je zjistit postoje pěstounů či poručníků k povinnému zvyšování si dovedností a znalostí v oblasti výchovy a péče o dítě. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část se věnuje cílové skupině vzdělávání, systému náhradní rodinné péče, kdo a na jakém základě vzdělávání zajišťuje, vzdělávacímu procesu, vzdělávání dospělých, kvalitou a hodnocením vzdělávání …více
Abstract:
Focus on this graduate work is to know position of foster or guardian to obligatory increasing in skills and knowledge in the area of education and children care. Work is parcels on theoretical and research part. Theoretical part is dedicated to group of fosters in education, system alternative family care, to somebody who is providing education on it's basement, to education process, education for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Ochmannová
  • Oponent: Mgr. Alice Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc