Bc. Michal Lačný

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém na území hlavního města Prahy

Integrated rescue system in the capital city of Prague
Abstract:
Předmětem mé diplomové práce je popsat integrovaný záchranný systém na území hlavního města Prahy. V jednotlivých kapitolách práce se budu věnovat historii, aktuálnímu stavu jeho hlavních i ostatních složek integrovaného záchranného systému a typové činnosti při společném zásahu. Hlavním cílem této práce je analýza činností a spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému pomocí statistických …more
Abstract:
The aim of my thesis is to describe the Integrated Rescue System (IRS) on the territory of the capital city of Prague. In the individual chapters of my thesis, I will discuss the history and the current state of the IRS basic and other units, and common type of activities during conjoint operations. The main goal of this work is to analyse the activities and cooperation of individual Integrated Rescue …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní