Bc. Jozef Šimkovič

Diplomová práce

Trh hypotekárneho financovania v podmienkach SR

The Mortgage Financing Market in the Slovak Republic
Abstract:
ŠIMKOVIČ, Jozef: The Mortgage Financing Market in the Slovak Republic. (Diploma thesis). Banking Institute University of Prague, Foreign University Banská Bystrica. Department of Finance, Accounting and Insurance. Supervisor diploma thesis: Ing. Viktória Vargová, PhD. Year of defence: 2013. Number pages: 89. Diploma thesis deals with the definition of mortgage banking, his systems and products. The …více
Abstract:
ŠIMKOVIČ, Jozef: Trh hypotekárneho financovania v podmienkach SR. (Diplomová práca). Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Viktória Vargová, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 89. Diplomová práca sa zaoberá vymedzením hypotekárneho bankovníctva, jeho systémom a produktmi. Cieľom diplomovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance