Theses 

Obsahová analýza časopisů určených pro předškolní věk s přihlédnutím k požadavkům vzdělávání vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání – Kristýna NOVÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kristýna NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Obsahová analýza časopisů určených pro předškolní věk s přihlédnutím k požadavkům vzdělávání vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání

Content analysis of magazines for preschool age with regard to requirements of education defined in the Framework education program for preschool education

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá obsahovou analýzou časopisů, které jsou určeny pro děti předškolního věku. První kapitola teoretické části je věnována Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání a jeho provázaností s časopisy pro děti. V druhé kapitole je přiblížen dětský časopis z pohledu média a třetí kapitola se zabývá historií české časopisecké tvorby pro děti. Praktická část obsahuje průzkum trhu s dětskými časopisy, srovnání zahraničních periodik s českými a analýzu časopisů pro děti předškolního věku. Dále obsahuje dotazníkové šetření, pomocí kterého je zkoumána využitelnost dětských časopisů k edukaci dětí.

Abstract: This Bachelor's thesis deals with the content analysis of magazines for preschool age. The first chapter of the Theoretical part is devoted to the Framework education program for preschool education and its coherence with magazines for children. The second chapter describes the children's magazine from the perspective of media and the third chapter deals with the history of czech magazines for children. The Practical part includes market research with children's magazines, comparison of foreign and czech magazines and content analysis of magazines for preschool age. This part also includes questionnaire research by means of which is examined educational usefulness of children's magazines.

Klíčová slova: obsahová analýza, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, předškolní věk, dětský časopis, médium, edukace, historie dětských časopisů, současné dětské časopisy, zahraniční časopis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Bartoňová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Kristýna. Obsahová analýza časopisů určených pro předškolní věk s přihlédnutím k požadavkům vzdělávání vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 23:31, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz