Bc. Klára Holomková

Diplomová práce

Pracovní listy z fyziky pro 7. ročník základní školy

Physics worksheets for 7th grade of primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tvorbou pracovních listů z fyziky pro výuku na druhém stupni základní školy. Konkrétně je práce zaměřena na pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin, mechanické vlastnosti plynů a na světelné jevy. První část, teoretická, informuje o hlavních didaktických východiscích, motivaci žáků a o teorii týkající se pracovních listů. Druhá část, praktická …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the creation of physics worksheets for the teaching of physics on upper primary schools. It is focused specifically on motion of a body, forces and their properties, mechanical properties of liquids, mechanical properties of gases and optics. The first part, theoretical one, informs about the main didactic basis, pupils motivation and about the theory of worksheets. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Bednárová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta