Kateřina Hladíková

Bachelor's thesis

Vyhodnocení stavu staré ekologické zátěže pocházející z hornické činnosti v Kutné Hoře a okolí

Evaluation of the state of old ecological burdens originating from mining activities in Kutná Hora and its surroundings
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Vyhodnocení stavu staré ekologické zátěže pocházející z hornické činnosti v Kutné Hoře a okolí“ je zaměřena na existující kontaminaci půd těžkými kovy, především arsenem v Kutné Hoře. Největší zátěž je zkoumána v městské části obce zvané Kaňk. Kontaminace pochází z dob největšího rozvoje těžby stříbra v Kutné Hoře a okolí. Původ sahá až do 13. století a postupem let materiál …more
Abstract:
Thema of Bachelor thesis is called „"Evaluation of the state of old ecological burdens originating from mining activities in Kutná Hora and its surroundings" is focused on existing contamination of soils with heavy metals, especially arsenic in Kutná Hora. The greatest burden is being explored in the city district of Kaňk. Contamination comes from the time of the greatest development of silver mining …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Ing. Petr Junga, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta