Bc. Pavel Oškera

Diplomová práce

Návrh diskrétní verze algoritmu diferenciální evoluce ve variantě DISH

Discrete Differential Evolution Design for DISH Algorithms
Anotace:
Cílem této práce bylo vytvořit diskrétní variantu diferenciální evoluce ve variantě DISH. V teoretické části je nejprve popsáno, co to jsou evoluční algoritmy a k čemu se využívají. Následně je uvedena základní verze diferenciální evoluce, ze které výsledný algoritmus vychází a postupný vývoj od této základní verze až po verzi DISH. Jelikož diferenciální evoluce i její rozšířené verze jsou určeny pro …více
Abstract:
The goal of this thesis was to create discrete variant of differential evolution in the DISH variant. The theoretical part describes what evolutionary algorithms are and what they are used for. Subsequently, the basic version of the differential evolution, on which the resulting algorithm is based, is described there along with the development from the basic version to the DISH version. Since differential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Adam Viktorin

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Oškera, Pavel. Návrh diskrétní verze algoritmu diferenciální evoluce ve variantě DISH. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie