Theses 

Věrnostní program pro firmu KAMARo se zaměřením na maloobchod – Gabriela Fusková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing

Gabriela Fusková

Bakalářská práce

Věrnostní program pro firmu KAMARo se zaměřením na maloobchod

The Loyalty Program for the KAMARo Company Focused on Retail Business

Anotace: Bakalářská práce se zabývá návrhem kompletního věrnostního programu pro zákazníky značkové prodejny a prodejního skladu s hračkami firmy KAMARo. Teoretická část popisuje komunikační mix se zaměřením na podporu prodeje, přímý marketing a věrnostní program. V praktické části bude analyzována firma, její maloobchodní mix a největší konkurenti v okolí pomocí metody mystery shopping, která hodnotí prostředí obchodu a personál. Závěrem je proveden návrh konkrétního věrnostního programu, který se bude skládat z několika forem. Tyto možnosti budou rozděleny na dvě části, a to dlouhodobé (stálé) a krátkodobé. Mezi stálé aktivity patří například snížení ceny po předložení věrnostní karty nebo prodej poukazů. Akce typu slevy na prázdniny nebo soutěže spadají do krátkodobých. Zhodnoceno také bude, jak je program pro firmu i její zákazníky adekvátní.

Abstract: The bachelor thesis deals with proposal of the complete loyalty program for the customers of the KAMARo company, the brand name-brick and mortar shop and the warehouse specialized in toys. The theoretical part describes communication mix focused on sales promotion, direct marketing and the loyalty program. In the practical part we analyze the company, its retail mix and the biggest competitors in surroundings by the mystery shopping method. This method evaluates the environment of the shop and the staff. In closing there is carried out the proposal of the particular loyalty program which consists of several forms. These ways will be divided in to two parts: long term (permanent) and short term. Into permanent activities belong for example lowering of price after showing the loyalty card or selling the gift vouchers. Actions as holiday discounts or contests belong to the short term activities. The thesis also evaluates how is the program appropriate for the company and its customers.

Klíčová slova: Věrnostní program, zákazníci, podpora prodeje, přímý marketing, slevy, hračky.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Šilhánová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37086 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Fusková, Gabriela. Věrnostní program pro firmu KAMARo se zaměřením na maloobchod. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 00:56, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz