Michal Útlý

Bachelor's thesis

Content marketing v B2B

The Content marketing in B2B
Abstract:
Tato bakalářská práce sleduje současné využívání a potenciál budoucího využívání nástrojů content marketingu malými a středními firmami segmentu B2B. Teoretická část se dotýká vazby mezi tradičními nástroji marketingové komunikace a trendem v podobě content mar-ketingu, ve svém závěru se věnuje zveřejněnému výzkumu využívání content marketingu v B2B. Hloubkové rozhovory s manažery vybraných společností …more
Abstract:
This thesis follows the current use and potential future use of the instruments of the Con-tent marketing through small and medium sized businesses of the B2B segment. The theo-retical part concerns the links between tools of traditional marketing communication and the current trends of a Content Marketing, in its conclusion it is devoted to the published research of usage of the Content Marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Tomáš Šula

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Útlý, Michal. Content marketing v B2B. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe