Bc. Jana Koláčková

Diplomová práce

Podpora žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy

Supportive measures for pupils with learning disabilities in primary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na prvním stupni základní školy a podporu, která je jim ve vzdělávání v běžné základní škole poskytována. Teoretická část vymezuje terminologii, etiologii, diagnostiku a reedukaci poruch učení. V další kapitole je vymezen legislativní systém, upravující vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a …více
Abstract:
The master thesis is focused on the education of pupils with specific learning difficulties (SLD) at primary schools and on the support provided to them at the ordinary primary school. The theoretical part defines the terminology, etiology, diagnosis and re-education of SLD. In the next chapter, there is the legislative system delimited, which adjusts the education and approaches to evaluation of pupils …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta