Theses 

Hudební výchova na 2. stupni ZŠ z pohledu RVP – Mgr. Eva Mojžíšová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Eva Mojžíšová

Bakalářská práce

Hudební výchova na 2. stupni ZŠ z pohledu RVP

Music Education at Stage Two of Basic Schools from the Viewpoint of Framework Educational Programme for Basic Education

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na vyučovací předmět Hudební výchova (HV) na 2. stupni ZŠ z pohledu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Kromě teoretických poznatků o HV a požadavků RVP ZV na obsah vyučování si práce všímá i konkrétní náplně učiva na vybraných základních školách. Tento praktický výzkum je realizován na základě dotazníkového šetření.

Abstract: The bachelor´s thesis is focused on the subject Music education at the stage two of basic schools from the viewpoint of Framework Educational Programme for Basic Education (FEP BE). Besides theoretical information about Music education and requirements of the FEP BE for the content of education, the bachelor´s thesis deals with the concrete curriculum content at selected basic schools. This practical research is realized and based on a questionnaire survey.

Klíčová slova: Hudební výchova, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2. stupeň ZŠ, náplň učiva, složky hudební výchovy, Music education, Framework Educational Programme for Basic Education, the stage two of basic education, curriculum content, components of Music education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Bartoš
  • Oponent: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 02:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz