Bc. Lucie Pavlíčková

Master's thesis

Média a moc v kontextu manipulace mas vládnoucími elitami a politickými centry moci v Evropě 20. století

Media and power in the context of mass manipulation by ruling elites and political power centre in Europe during 20th century
Anotácia:
Práce Média a moc v kontextu manipulace mas vládnoucími elitami a politických center moci v Evropě 20. století vznikla za účelem nalézt paralely mezi nacistickou propagandou a moderním politickým marketingem v širším historickém, politickém, sociologickém a ekonomickém kontextu. V práci bylo použito kompilace sekundárních zdrojů a komparace takto získaných zjištění. Takto získaný obecný rámec může …viac
Abstract:
The thesis Media and power in the context of mass manipulation by ruling elites and political power centre in Europe during 20th century was created to find some parallels between Nazi propaganda and modern political management in wider historical, political, sociological and economical context. The thesis utilized secondary resources compilation and comparison of findings gained this way. Such a general …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedúci: prof. MgA. Jiří Svoboda
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní