Bc. Marie HRAZDĚROVÁ, DiS.

Diplomová práce

Sociální aspekty péče v ústavním zařízení

Social aspects of care in institutional facilities
Anotace:
Diplomová práce Sociální aspekty péče v ústavním zařízení se zabývá osobami se zdravotním postižením, kterým je poskytována péče v ústavním zařízení. Teoretická část diplomové práce se zabývá klasifikací a charakteristikou jednotlivých stupňů mentální retardace. Vymezuje terapeutické přístupy uplatňované v péči o osoby s mentálním postižením. Popisuje vývoj ústavní péče až po současnost a uvádí problémy …více
Abstract:
The thesis called Social aspects of care in institutional facilities deals with people with disabilities, who are provided care in institutional facilities. The theoretical part of the thesis deals with the classification and characteristics of various degrees of mental retardation. It defines the therapeutic approaches applied in the care of people with mental disabilities. Describes the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2014
Zveřejnit od: 3. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRAZDĚROVÁ, Marie. Sociální aspekty péče v ústavním zařízení. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika