Bc. Jakub Černý

Bakalářská práce

Trendy hypotečního úvěrování v ČR

Trends in Mortgages Lending in Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na trendy v hypotečním úvěrování na bydlení v letech 2014 – 2015 na trhu v České republice. V bakalářské práci je charakterizován obecně hypoteční úvěr v průběhu historie. Následující část práce je věnována detailnějšímu rozboru parametrů hypotečního úvěru a jeho uchycení v legislativě. Práce pokračuje analýzou produktových nabídek šesti vybraných obchodních bank v ČR. …více
Abstract:
Thesis is focused on trends in mortgage loans on living in the years 2014 – 2015 on the market in the Czech Republic. The work is generally characterized by a mortgage loan in the course of history. The next part is devoted to the more detailed analysis of the parameters of the mortgage loan and its attachment to the legislation. The work continues with analysis of product offerings of six selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management