Bc. Kateřina Tlustá

Bachelor's thesis

Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody

Product Analysis – Competitive Advantage Source
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je analýza produktu jako zdroje konkurenční výhody. Vybraným produktem je Natur bujón od společnosti Vitana food service. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části jsou popsány důvody pro volbu tématu, současný stav problematiky a zároveň jsou stanoveny cíle. Druhá část se zabývá teoretickým pohledem na analýzu produktu. Třetí část analyzuje konkrétní …more
Abstract:
The subject matter of this bachelor’s degree thesis is a product analysis as a source of competitive advantage. The selected product is Natur bouillon produced by Vitana, a.s. Food service. The study is divided into four key parts. The first part introduces the reasons for selecting the topic, presents the current situation and the related points at issue, and it sets the goals of this study. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: PhDr. Ladislav Lašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní