Jana Šrámková

Bachelor's thesis

Účetní závěrka podle české účetní legislativy v porovnání s mezinárodními účetními standardy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Abstract:
Práce se zabývá srovnáním účetní závěrky sestavené podle české účetní legislativy a účetní závěrky sestavené podle IAS/IFRS. Zvláštní kapitola je věnována přechodu z české účetní legislativy na IAS/IFRS a jejich první aplikaci.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2005
  • Supervisor: Monika Tesařová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/3393